Bouw studentenwoongebouw High Five bijna van start

Persbericht

Binnenkort start de bouw van High Five, het vijfde studentenwoongebouw in het Utrecht Science Park. In november tekenden de Universiteit Utrecht (UU) als grondeigenaar en de SSH als toekomstige eigenaar de erfpachtovereenkomst. Het gebouw biedt straks ruimte aan 921 bewoners en heeft gemeenschappelijke voorzieningen als een wasserette, studieruimtes en een binnentuin. In het eerste kwartaal van 2023 begint de bouw, begin 2025 moet het klaar zijn.

 Margot van der Starre, vice-voorzitter van de UU: “De woningnood onder studenten is erg hoog in Utrecht. Als Universiteit Utrecht willen we graag ruimte maken voor deze groep door meer studentenwoningen mogelijk te maken in het Utrecht Science Park. Nieuwe bewoners brengen levendigheid met zich mee in de vorm van betere voorzieningen en reuring, ook buiten kantoortijden. Dat willen we in dit gebied graag stimuleren.”

Meer dan alleen wonen
Het gebouw bestaat straks uit twee torens van ongeveer 74 meter hoog met een middenstuk dat beide torens samenbrengt. In totaal komen er 921 woningen, waarvan 721 zelfstandige studio’s en 200 kamers die onderdeel zijn van een groepswoning waar circa tien studenten samenwonen en een gezamenlijke woonkeuken hebben. Op de begane grond komen gemeenschappelijke voorzieningen, zoals sport, horeca met terras, wasserette en diverse algemene bewonersruimten, specifiek bestemd voor de bewoners om te studeren, te vergaderen en te ontspannen. Onder het gebouw is een half verdiepte fietskelder waarin plaats is voor ruim 1.200 fietsen voor zowel bewoners als bezoekers. Het gebouw is een ontwerp van OZ Architects.

Gezamenlijke warmte- en koudevoorziening
Recent heeft de SSH, samen met vier andere partijen waaronder de Universiteit Utrecht, een overeenkomst gesloten voor een gezamenlijke warmte- koudevoorziening (WKO) in het Utrecht Science Park. High Five zal daar ook op aangesloten worden en zo de bewoners van duurzame warmte en koude voorzien. Daarnaast krijgen alle woningen een A++-label en de voorzieningen in de plint een A+++-label. De ambitie is bovendien om een BREEAM-certificaat ‘very good’ te behalen. Voor het gebied rondom het gebouw is een integraal landschapsontwerp gemaakt. Er komt een parkachtig landschap en een binnentuin met ruimte voor ontmoeting en ontspanning.

“Er is een schrijnend tekort aan studentenkamers en studio’s. Het bouwen van betaalbare studenteneenheden heeft onze hoogste prioriteit. Wij zijn daarom heel blij en trots dat we er op het USP weer een prachtig woongebouw bij kunnen zetten. Een gebouw dat met zijn ruim 900 bewoners straks bij zal dragen aan het voorzieningenniveau, de leefbaarheid en de sfeer op het USP. En het is een flinke stap voorwaarts voor wat betreft de verduurzaming van onze woningportefeuille en het USP als gebied. Doordat de High Five als gebouw op zich duurzaam wordt, maar ook omdat we met de installaties vooruitlopen op de verduurzaming van onze andere woongebouwen op het USP.” aldus Rob Donninger, bestuurder van SSH (enig aandeelhouder van Jebber, de ontwikkelaar van High Five).

Meer zorggerelateerde woningen
In totaal zijn er in het Utrecht Science Park een kleine 3.000 studentenwoningen. Daar komen deze 921 nog bij. Recent heeft de gemeenteraad van Utrecht de Omgevingsvisie voor het Utrecht Science Park vastgesteld. In deze toekomstvisie, die gemaakt is door de gemeente samen met de Universiteit Utrecht en andere gebiedspartners en geïnteresseerden, is afgesproken dat in de toekomst meer ingezet wordt op studentenwoningen en woningen voor zorgpersoneel en gerelateerde voorzieningen. De UU en de SSH maken dit nu concreet met deze erfpachtovereenkomst voor High Five.