De Opaal bereikt hoogste punt

De Opaal is volledig op hoogte. De HSB-gevelelementen zijn gereed tot en met de 5e verdieping. De verwachting is dat De Opaal in het 3e kwartaal van 2022 wordt opgeleverd. In het gebouw komen 200 onzelfstandige kamers voor studenten.

‘Wij zijn een spin in het web’

De woningmarkt zit muurvast. Als student kom je bijna niet aan de bak, en ook als je eenmaal een baan hebt is er nauwelijks aanbod. Daarom ontwikkelt Jebber uitsluitend voor deze doelgroep. ‘Die focus zorgt voor slagkracht’, zegt Monique van Loon. ‘En dat is hard nodig. We moeten tempo maken.’ Lees hier het gehele interview in VG Visie, de Groningse Vastgoedweek.

 

Lars Wolfkamp in dienst

Het ontwikkelteam van Jebber versterkt met Lars Wolfkamp

Lars Wolfkamp is op 1 november bij Jebber gestart als ontwikkelmanager. Hij was hiervoor ruim 9 jaar werkzaam bij huisvestingsadviesbureau Aestate en gaat zich bij Jebber bezighouden met acquisitie en ontwikkeling in Utrecht, Groningen en Rotterdam.  

Lars: “Mijn overstap naar Jebber is een mooie kans om mij verder te ontwikkelen in projectontwikkeling en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan het oplossen van de wooncrisis.” 

Hoogste punt bereikt De Kwekerij fase II

In maart jl. was het officiële startsein voor de bouw, vandaag vieren we dat het hoogste punt is bereikt. In de 6 woontorens op De Kwekerij fase II in Utrecht komen 244 huurwoningen voor starters. Naar verwachting wordt De Kwekerij fase II in het voorjaar van 2022 opgeleverd. Fase II maakt deel uit van gebiedsontwikkeling De Kwekerij.

Dronefoto: Object & Co i.o.v. Dura Vermeer Bouw Midden West

Jan liep 20 weken stage bij Jebber

Jan: ik heb onderzoek gedaan naar het verkorten van de doorlooptijd van het ontwikkelproces van Jebber. Lees verder.

Ontwikkelkader High Five Utrecht Science Park vastgesteld

Persbericht

Ontwikkelkader High Five vastgesteld. Belangrijke stap in ontwikkeling van ca. 900 studentenwoningen op het Utrecht Science Park.

 

Aan de Cambridgelaan op het Utrecht Science Park ontwikkelt Jebber voor de Stichting Studentenhuisvesting (SSH) een gebouw met ca. 900 betaalbare, sociale studentenwoningen met ca. 1500 m² aan bijbehorende voorzieningen. De bouwenvelop, het gemeentelijke ontwikkelkader voor het plan, is op 6 juli jl. door het college van B en W vastgesteld.

Op het Utrecht Science Park worden ca. 900 studentenwoningen toegevoegd
High Five wordt het vijfde woongebouw van de SSH op het Utrecht Science Park. Er komen twee torens met 21 verdiepingen. De hoge doorgang onder het gebouw geeft overzicht, licht en een verbinding met en doorkijk naar het landschap. High Five biedt ruimte aan in totaal ca. 900 zelfstandige en onzelfstandige woonruimten voor studenten. De zelfstandige studio’s zijn ca. 20 m². De onzelfstandige kamers zijn ca. 15 m² en voorzien van eigen sanitair, de woonkeuken wordt gedeeld in een woongroep met ca. 10 studenten.

Na de realisatie van High Five verhuurt de SSH in totaal ca. 3.500 studentenwoningen op het Utrecht Science Park. De ontwikkeling past in de recent door de gemeente gepubliceerde ‘USP Omgevingsvisie’ en zal door toevoeging van bewoners én (deels openbare) voorzieningen een belangrijke bijdrage leveren aan de campusontwikkeling.

Ontmoeting, samenleving en ‘community building’
High Five biedt meer dan alleen wonen en zet sterk in op de sociale aspecten, voor zowel nieuwe bewoners van High Five als voor de huidige bewoners van het Utrecht Science Park. Vanaf ontmoeting op gangniveau in het gebouw tot en met ontmoetingsplekken voor iedereen die op het Utrecht Science Park woont of werkt. Op de begane grond worden voorzieningen gerealiseerd die ontmoeting, samenleving en ‘community building’ stimuleren en faciliteren. Dichtbij huis sporten, koffie op het terras en een gezonde, betaalbare maaltijd ter plekke kunnen eten of afhalen. Een rustige plek om te studeren, ontspannen in de binnentuin of een muziekevenement bijwonen. Tjibbe Teernstra, ontwikkelmanager van Jebber: “Het delen van faciliteiten en collectief gebruik van de begane grond biedt mogelijkheden om informele interacties, activiteiten of evenementen te laten plaatsvinden. In High Five en op het Utrecht Science Park, voor en door studenten.”

Planning
Om de bouw van High Five mogelijk te maken, is een bestemmingsplanwijziging nodig. De planning gaat uit van start bouw 2e helft 2022 en oplevering van het gebouw in 2024.

Onderzoek High Five door stagiairs Gera en Jasper

Gera en Jasper deden beiden onderzoek voor High Five.

 

Gera: hoe stimuleer je ontmoeting op gangniveau zonder een gemeenschappelijke ruimte te realiseren? Lees verder. 

 

 

Jasper: welke voorbereidingen moeten worden getroffen om een woonomgeving te creëren waar een betrokken community kan ontstaan? Lees verder.

Bouw 200 studentenwoningen in Hoograven gestart

Persbericht

Op vrijdag 30 april is door wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling) symbolisch de eerste paal geslagen voor de bouw van 200 studentenwoningen aan de Opaalweg/Amethistweg, langs de Waterlinieweg.

“Deze 200 studentenwoningen hebben we in onze stad hard nodig”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling). “Utrecht is nu eenmaal populair onder studenten die hier graag komen studeren en wonen. We verwachten dat we hier volgend jaar al de eerste bewoners kunnen verwelkomen.”

Waal realiseert in samenwerking met Maas Wijkontwikkeling en Jebber op deze plek in Hoograven een woongebouw met tien verdiepingen voor de Stichting Studenten Huisvesting (SSH). Naar verwachting zal het gebouw in het derde kwartaal van 2022 gereed zijn voor bewoning. Om het gebouw heen wordt een openbare tuin aangelegd. Deze wordt parkachtig ingericht en er komt een wandelpad. In het plan is rekening gehouden met behoud van zoveel mogelijk bestaand groen. Het groen in de omgeving van het project wordt kwalitatief verrijkt met bomen, struiken en planten.

Met het ontwerp van de gevel wordt ingespeeld op het landschappelijke karakter van de locatie. Via een glooiende hellingbaan in het landschap is de gemeenschappelijke fietsenkelder toegankelijk. De studentenkamers hebben een eigen badkamer en een gemeenschappelijke kookruimte. De balkons dienen als ontmoetingsplaats.

Het bijzondere van dit gebouw is dat het om onzelfstandige studentenkamers gaat die vallen onder het woningwaarderingsstelsel. Daardoor kunnen de woningen tegen vastgestelde prijzen verhuurd worden en blijven ze ook echt betaalbaar. Dat is een belangrijke voorwaarde voor SSH, Jebber, Waal, Maas Wijkontwikkeling en de gemeente Utrecht. “Als we de ambitie willen waarmaken om het enorme tekort aan studentenkamers in Utrecht in de komende jaren in te lopen, hebben we elkaar én locaties als deze hard nodig”, aldus Rob Donninger, directeur-bestuurder van SSH. Corné Bok, directeur van Maas Wijkontwikkeling voegt daaraan toe: ”Betaalbare woningen zijn anno nu nog steeds mogelijk, dat wordt met dit project bewezen.”

Met de realisatie van dit woongebouw wordt de naastgelegen onderdoorgang onder de Waterlinieweg richting Lunetten door de gemeente opgeknapt en verfraaid.

fotografie: Robert Oosterbroek

Volg ons op Instagram

Wil jij meedenken bij het ontwikkelen van studenten- en starterswoningen?
Volg ons op Instagram

Bouwstart De Kwekerij fase II

Persbericht
Bouw De Kwekerij Fase II Utrecht gestart

Ontwikkelaar Jebber en ontwikkelende bouwer Dura Vermeer Bouw Midden West hebben het startsein gegeven voor de bouw van De Kwekerij fase II bestaande uit 244 starterswoningen. Wethouder Klaas Verschuure van de gemeente Utrecht heeft de officiële handeling verricht. Een deel van de omwonenden en genodigden hebben de handeling bijgewoond via een livestream.

LEGOlisering
In het voorjaar van 2022 zullen de woningen van De Kwekerij fase II klaar zijn voor oplevering. De snelheid van oplevering is mogelijk door het toepassen van ‘legolisering’. Bij legolisering wordt gebruik gemaakt van geprefabriceerde elementen. Deze zorgen voor een efficiënt en duurzaam bouwproces waarbij hoge kwaliteit gewaarborgd blijft. In het oog springende voorbeelden hiervan zijn de toepassing van geprefabriceerde badkamerunits en de geprefabriceerde gevelelementen. Het ontwerp van fase II staat op naam van Arons en Gelauff architecten.

Doorstroming
We kiezen ervoor om in vrijkomende gebieden in de stad woningen toe te voegen, waarbij we ook veel aandacht besteden aan een gezonde leefomgeving en duurzaamheid. We hopen dat hier heel veel jonge mensen een mooie start maken van hun wooncarrière in Utrecht.”, geeft wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling) aan.

De realisatie van deze starterswoningen zorgt behalve woningaanbod voor starters ook voor doorstroming vanuit studentenkamers. “Dit project vormt weer een goede aanvulling op de woningportefeuille van onze aandeelhouder SSH. Met de doorstroommogelijkheid voor afgestudeerden, komen er weer kamers vrij voor nieuwe studenten.”, benadrukt Monique van Loon, directeur van Jebber.

Duurzame ontwikkeling
De Kwekerij telt in totaal 1150 betaalbare huurwoningen voor studenten en starters en is gesitueerd aan de Burgemeester Fockema Andreaelaan in Utrecht Oost, die door Jebber in vier fasen wordt gerealiseerd. Deze plek verandert de komende jaren in een levendig gebied met het thema ‘groen en gezond’. Zo wordt de energie voor de woningen zoveel mogelijk lokaal opgewekt, dient de voormalige atoombunker als waterberging en vijver en is de stroom in de gebouwen grotendeels afkomstig van de zonnepanelen op de daken. Daarbij zijn er deelauto’s, deelfietsen en deelscooters beschikbaar om parkeervoorzieningen te beperken. Hiermee blijft er veel ruimte over voor groen en water. Voor De Kwekerij is de ambitie om minimaal twee BREEAM sterren te behalen.

 “De Kwekerij fase II sluit naadloos aan op onze ambitie om een duidelijkere positie in de regio Utrecht in te nemen, de industrialisatie van onze projecten en de maatschappelijke bijdrage aan de grote vraag naar betaalbare huurwoningen. De samenwerking met Jebber vanuit het bouwteam wordt nu zichtbaar op de locatie en in een hoog tempo realiseren we gezamenlijk een kwalitatief product.”, aldus Edwin de Kuiper, directievoorzitter Dura Vermeer Bouw Midden West.