Heb je een uitnodiging ontvangen om een woning te bezichtigen en wil je de woning graag huren? Dan toetsen wij of je tot onze startersdoelgroep behoort en of je inkomen passend is. Wij ontvangen daarvoor graag onderstaande bewijsstukken (zie tabel). Het heeft geen zin om bewijsstukken in te sturen als je niet aan alle voorwaarden voldoet, er wordt geen uitzondering gemaakt. Ook een te late of incomplete inzending van de stukken wordt niet geaccepteerd. Indien er sprake is van een medehuurder (gezamenlijke inschrijving bij WoningNet voor sociale huur), dan ben je verplicht van beide personen bewijsstukken aan te leveren. De ingezonden bewijsstukken worden gecontroleerd en beoordeeld vanaf de eerste werkdag na de bezichtiging. Je ontvangt daarna binnen enkele werkdagen bericht.

Stuur de volgende verplichte bewijsstukken naar bewijsstukken(at)jebber.nl, uiterlijk de eerste werkdag na de bezichtiging voor 09:00 uur

 BewijsstukkenToelichting
1. Persoonsgegevens Klik hier voor de template, alleen als pdf indienen.
2.Uittreksel uit het diplomaregisterOnline te verkrijgen via DUO. Dit diploma mag niet langer dan 5 jaar geleden zijn behaald. GEEN certificaten. (Peildatum is de publicatiedatum van de woning.)
3.Recente verhuurdersverklaringNiet ouder dan 2 maanden en waarin tenminste is aangegeven dat de huur op tijd wordt betaald en dat er geen betalingsachterstanden zijn.
4.Recente inkomensverklaring 2017 of 2018Online te verkrijgen via de Belastingdienst, OOK AANLEVEREN ALS DEZE NIET PASSEND IS.
In geval van loondienst
5.Meest recente loonstrook1 maandstrook of 4 weekstroken
Indien zelfstandige
5.Uittreksel Kamer van Koophandel
6.Meest recente aangifte inkomstenbelasting
7.Winst- en verliesrekening 2017 of 2018Opgesteld door een onafhankelijke boekhouder.
Voldoet je inkomen op je inkomensverklaring niet aan de inkomensnorm? Dan kijken wij ook naar je huidige inkomen. Om jouw dossier compleet te maken hebben wij de inkomensverklaring, ondanks dat deze niet aan de inkomensnorm voldoet, wel nodig.

Aanleverinstructies

  • Vermeld in het ‘onderwerp’ van je e-mailbericht voor welk adres je bewijsstukken inlevert.
  • Vermeld in je bericht(en) altijd je voor- en achternaam en het adres van de woning waar je op hebt gereageerd.
  • Vermeld altijd in de bestandsnaam jouw achternaam en de inhoud van het bestand (bijv. 1. Jansen- persoonsgegevens).
  • Ben je op dit moment niet werkzaam, geef bij het opsturen van de bewijsstukken aan dat je om die reden geen recente loonstrook kan aanleveren.
  • Heb je geen verhuurdersverklaring omdat je de afgelopen twee jaar niet zelfstandig een woonruimte hebt gehuurd (of bijv. omdat je nog thuis woont), geef dan bij het opsturen van de bewijsstukken aan waarom je geen verhuurdersverklaring kan aanleveren.
  • Als je bestanden via Hotmail verstuurt, maak dan alsjeblieft geen gebruik van OneDrive maar voeg de bestanden toe als bijlage bij je mailbericht (niet meer dan 7 MB).
  • Maak bij een overschrijding van 7 MB’s aan bijlage gebruik van bijv. WeTransfer.
  • Alleen scans zijn toegestaan, geen foto’s.