Sinds 1 januari 2016 zorgt de overheid ervoor dat mensen met de laagste inkomens niet een voor hen te dure woning kunnen huren. En andersom geldt hetzelfde: huishoudens met een hoger inkomen mogen niet meer terechtkomen in een goedkope huurwoning. Dat heet “passend toewijzen”. Verhuurders zijn verplicht om zich aan deze toewijzingsregels te houden.

Op welke woning mag je reageren?

Sociale huur

samenstelling huishouden¹(gezamenlijk) bruto jaarinkomennetto huurprijs per maand²aanvraag huurtoeslag mogelijk³
1 persoon€ 15.000 tot max. € 22.700max. € 607,46ja
2 personen€ 23.000 tot max. € 30.825max. € 607,46ja
1 persoonvan € 22.700 tot max. € 38.035van min. € 607,47 tot max. € 720,42nee
2 personenvan € 30.825 tot max. € 38.035van min. € 607,47 tot max. € 720,42nee
Een inschrijving bij WoningNet en het verkrijgen van een huisvestingsvergunning is bij sociale huur verplicht.

Vrije sector

samenstelling huishouden¹(gezamenlijk) bruto jaarinkomennetto huurprijs per maand²aanvraag huurtoeslag mogelijk³
1-2 personenmin. € 38.035 tot max. € 80.000min. € 720,43nee
Een inschrijving bij WoningNet en het verkrijgen van een huisvestingsvergunning is bij vrije sector niet nodig.

Voor alle genoemde bedragen geldt het prijspeil van 2019. De overheid stelt deze bedragen elk jaar in januari bij.
¹ Bij Jebber kan de samenstelling van het huishouden uit maximaal 2 personen van (beiden) minimaal 18 jaar bestaan. Voorrang hebben kandidaten in de leeftijd t/m 30 jaar.
² Kale huurprijs, dus exclusief eventuele service- en bijkomende kosten.
³ Huurtoeslag en de hoogte daarvan wordt door de overheid toegekend en is inkomens- en leeftijdsafhankelijk. De inkomensgrenzen (zie kolom 2) geven aan wat het maximale inkomen van een huishouden mag bedragen om in aanmerking te kunnen komen voor huurtoeslag.