Ben je op zoek naar een sociale huurwoning en heb je een inkomen onder de grens voor huurtoeslag? Dan moet je rekening houden met de nieuwe regels voor het toewijzen van sociale huurwoningen. Per 1 januari 2016 mogen aan huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens alleen nog woningen worden aangeboden met een huur van maximaal ongeveer 600 euro. Dat heet het ‘passend toewijzen’.

Waarom passend toewijzen?
Met het passend toewijzen wil de overheid zorgen dat mensen met de laagste inkomens niet een voor hen te dure woning kunnen huren. Verhuurders zijn verplicht om zich aan de nieuwe toewijzingsregels te houden.

Op welke woning mag je reageren?
Als je met je inkomen recht hebt op huurtoeslag, dan kan je in onderstaande tabel zien op welke woningen je uit ons woningaanbod mag reageren. Let op: de nieuwe toewijzingsregels gelden alleen voor nieuwe huurcontracten. Verhuis je niet (of heb je een hoger inkomen), dan verandert er voor jou niets.

Sociale huur

samenstelling huishouden¹(gezamenlijk) bruto jaarinkomennetto huurprijs per maand²recht op huurtoeslag³
1 persoon€ 0 tot max.€ 22.400max. € 597,30ja
2 personen€ 0 tot max.€ 30.400max. € 597,30ja
1 persoonvan € 22.400 tot max. € 36.798van min. € 597,30 tot max. € 710,68nee
2 personenvan € 30.400 tot max. € 36.798van min. € 597,30 tot max. € 710,68nee
Een inschrijving bij WoningNet en het verkrijgen van een huisvestingsvergunning is bij sociale huur verplicht.

Vrije sector

samenstelling huishouden¹(gezamenlijk) bruto jaarinkomennetto huurprijs per maand²recht op huurtoeslag³
1-2 personenmin. € 36.798 tot max. € 80.000min. € 710,68nee
Een inschrijving bij WoningNet en het verkrijgen van een huisvestingsvergunning is bij vrije sector niet nodig.

Voor alle genoemde bedragen geldt het prijspeil van 2018. De overheid stelt deze bedragen elk jaar in januari bij.
¹ Bij Jebber kan de samenstelling van het huishouden uit maximaal 2 personen van (beiden) minimaal 18 jaar bestaan. Voorrang hebben kandidaten in de leeftijd t/m 30 jaar.
² Kale huurprijs, dus exclusief eventuele service- en bijkomende kosten.
³ Huurtoeslag kun je aanvragen voor sociale huur conform de tabel hierboven. De huurtoeslag en de hoogte daarvan wordt door de overheid toegekend op basis van inkomen en leeftijd.