Visie op wonen

We weten wat starters willen omdat we continu onderzoek doen. Starters willen een plek voor zichzelf, met privacy om te relaxen. Jebber kijkt door jouw ogen naar wonen: waar een woning aan moet voldoen, welke locatie en wat het mag kosten.

Thuis binnen handbereik

We zoeken naar plekken waar jij je thuis voelt. Op fietsafstand van de Dom, met openbaar vervoer en dagelijkse voorzieningen, zoals de supermarkt en horeca, om de hoek. Maar bijvoorbeeld ook met voldoende plek om (al je) fietsen fatsoenlijk te stallen. Per locatie verschilt de invulling van die leefomgeving, afhankelijk van wat er mogelijk is.

De woning en de huurprijs

Je bent alleen of met z’n tweetjes, beiden tenminste 18 jaar oud. De grootte van de woning is passend, gemiddeld zijn onze woningen zo’n 30 tot 65 m². Maar net iets kleiner of groter kan ook. Onze nettohuurprijzen variëren van circa € 550 tot € 980 per maand.

Ben jij op zoek naar een plek om te wonen?

Doelgroep

Jebber kan jou aan een woning helpen als je niet langer dan vijf jaar geleden jouw hoogst genoten opleiding hebt afgerond. Dat betekent dat je niet meer studeert en dat je een serieuze baan hebt (of daarnaar op zoek bent). Ga je samenwonen? Dan moet tenminste een van de twee aan deze doelgroep-voorwaarde voldoen.

Met welk inkomen kun je bij Jebber op welke woning reageren

De door de overheid bepaalde liberalisatiegrens van de netto huurprijs is de grens die bepaalt of een woning in de sociale huur of vrije sector valt. De liberalisatiegrens is € 737,14 (prijspeil 2020). De inkomensgrens is € 39.055 (gezamenlijk) jaarinkomen (prijspeil 2020).

Passend toewijzen
Sinds 1 januari 2016 zorgt de overheid ervoor dat mensen met de laagste inkomens niet een voor hen te dure woning kunnen huren. En andersom geldt hetzelfde: huishoudens met een hoger inkomen mogen niet meer terechtkomen in een goedkope huurwoning. Dat heet “passend toewijzen”. Verhuurders zijn verplicht om zich aan deze toewijzingsregels te houden.

Hieronder kun je zien met welk inkomen je op welke woning kunt reageren. Als huurder moet je aantonen dat je op het moment van toetsing zelf (of gezamenlijk in geval van samenwonen) aan de inkomenseis voldoet. Een garantstelling of huurbetaling door ouders, derden of met spaargeld is niet mogelijk.

sociale huur (prijspeil 2020)

samenstelling
huishouden¹
(gezamenlijk)
jaarinkomen
netto huurprijs
per maand²
1 persoon€ 0 tot max. € 23.225max. € 619,01
2 personen€ 0 tot max. € 31.550max. € 619,01
1 persoonmin. € 23.225 tot max. € 39.055min. € 619,02 tot max. € 737,14
2 personenmin. € 31.550 tot max. € 39.055min. € 619,02 tot max. € 737,14

vrije sector (prijspeil 2020)

samenstelling
huishouden¹
(gezamenlijk)
jaarinkomen
netto huurprijs
per maand²
1-2 personenmin. € 39.055 tot max. € 80.000min. € 737,15

Voor alle genoemde bedragen geldt het prijspeil van 2020. De overheid stelt deze bedragen elk jaar in januari bij.
¹ Bij Jebber kan de samenstelling van het huishouden uit maximaal 2 personen van (beiden) minimaal 18 jaar bestaan. Voorrang hebben kandidaten in de leeftijd t/m 30 jaar.
² Kale huurprijs, dus exclusief eventuele service- en bijkomende kosten.
Een inschrijving bij WoningNet en het verkrijgen van een huisvestingsvergunning is bij sociale huur verplicht. Dat is in geval van vrije sector niet nodig.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten van jouw woning. Per 1 januari 2020 wijzigt de Wet op de huurtoeslag en vervallen de maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag. Hierdoor wordt de huurtoeslag geleidelijker en over een langer inkomenstraject afgebouwd.

Jouw inkomen, huurprijs en vermogen mogen niet te hoog zijn
Hoe hoog jouw inkomen mag zijn, hangt af van jouw huur, leeftijd en de samenstelling van je huishouden. Je vermogen (spaargeld) mag niet te hoog zijn.

Een aanvraag voor huurtoeslag doe je via de Belastingdienst. Klik hier voor meer informatie en voor het maken van een proefberekening. Je kunt ook (gratis) bellen met de BelastingTelefoon: 0800 – 0543.

Samenstelling huishouden en leeftijd

Een woning van Jebber is bestemd voor 1 persoon tot maximaal 2 personen van (beiden) tenminste 18 jaar oud. Kandidaten tot en met 30 jaar krijgen voorrang.

WoningNet

Het woningaanbod van Jebber, zowel sociale huur als vrije sector, wordt geadverteerd op WoningNet. Je hebt een inschrijving bij WoningNet nodig om te kunnen reageren op een sociale huurwoning. Dit is voor een woning in de vrije sector niet nodig. Aan een inschrijving bij WoningNet zijn kosten verbonden.

Loting

Jebber verhuurt haar woningen aan starters door middel van loting (met voorrang voor kandidaten tot en met 30 jaar). Zo heeft iedereen een gelijke kans. Wij hebben geen wachtlijst en de inschrijfduur bij WoningNet doet er niet toe. De loting wordt uitgevoerd door WoningNet. Na de loting van een sociale huurwoning kun je, door in te loggen op WoningNet, jouw positienummer bekijken. De lotinglijst van een woning in de vrije sector wordt op onze website gepubliceerd. Behoor je tot de eerste 10 (en voor sommige woningen 15) kandidaten op de lotinglijst, dan ontvang je een uitnodiging voor een bezichtiging van de woning.

Bewijsstukken

Behoor je tot de eerste 10 (en voor sommige woningen 15) kandidaten op de lotinglijst, heb je de woning bezichtigd en wil je de woning graag huren? Dan toetsen wij of je tot onze startersdoelgroep behoort en of je inkomen passend is. Bekijk welke verplichte bewijsstukken je wanneer en moet aanleveren.

Medehuurder of inwoner

Ga je samenwonen? Maak dan vooraf de keuze of de huurovereenkomst opgesteld moet worden op jouw naam of op beide namen. Voor een sociale huurwoning doe je dat door op een woning te reageren met een individuele inschrijving of een gezamenlijke inschrijving. In het geval van een woning in de vrije sector geef je dit aan door van beide personen de bewijsstukken op te sturen.

Huurovereenkomst op beide namen
Je bent dan verplicht de bewijsstukken van beide personen aan te leveren en het gezamenlijke inkomen geldt. Een medehuurder heeft automatisch dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.

Huurovereenkomst alleen op jouw naam
Je levert dan alleen jouw bewijsstukken aan. Je kunt wel iemand bij jou laten inwonen (waarvoor je onze toestemming nodig hebt). Het inkomen van de inwoner telt niet mee en een inwoner heeft niet dezelfde rechten als een medehuurder. Een inwoner heeft, bij beëindiging van de huurovereenkomst, geen huurrechten en kan geen aanspraak maken op de woonruimte.

Acceptatie huuraanbieding

Denk voor het inzenden van je bewijsstukken en acceptatie van de woning goed na of je de woning daadwerkelijk wil huren; als de woning jou wordt aangeboden en jouw bewijsstukken worden akkoord bevonden, dan is je acceptatie bindend. Huuraanbieding geaccepteerd? Lees hier over de gevolgen voor je inschrijving bij WoningNet.