Visie op wonen
We weten wat starters willen omdat we continu onderzoek doen. Starters willen een plek voor zichzelf, met privacy om te relaxen. Jebber kijkt door jouw ogen naar wonen: waar een woning aan moet voldoen, welke locatie en wat het mag kosten.

Thuis binnen handbereik
We zoeken naar plekken waar jij je thuis voelt. Op fietsafstand van de Dom, met openbaar vervoer en dagelijkse voorzieningen, zoals de supermarkt en horeca, om de hoek. Maar bijvoorbeeld ook met voldoende plek om (al je) fietsen fatsoenlijk te stallen. Per locatie verschilt de invulling van die leefomgeving, afhankelijk van wat er mogelijk is.

De woning en de huurprijs
Je bent alleen of met z’n tweetjes. De grootte van de woning is passend, gemiddeld zijn onze woningen zo’n 30 tot 65 m2. Maar net iets kleiner of groter kan ook. Onze huurprijzen variëren voor sociale huur van circa € 530 tot € 710 en voor vrije sector van € 711 tot circa € 950 per maand.

Ben jij op zoek naar een plek om te wonen?

Doelgroep
Jebber kan jou aan een woning helpen als je niet langer dan vijf jaar geleden jouw hoogst genoten opleiding hebt afgerond. Dat betekent dat je niet meer studeert en dat je een serieuze baan hebt of daarnaar op zoek bent. Ga je samenwonen? Dan moet tenminste een van de twee aan deze voorwaarde voldoen.

Met welk inkomen kun je bij Jebber op welke woning reageren?
Liberalisatie- en inkomensgrens
De liberalisatiegrens van de netto huurprijs is de grens die bepaalt of een woning in de sociale of vrije sector valt. De liberalisatiegrens van € 710,68 (2015) is per 1 januari 2016 voor 3 jaar bevroren. Voorheen liep de liberalisatiegrens van 1 juli in een jaar tot en met 31 juli in het volgende jaar. Huurprijzen kunnen door de jaarlijkse verhogingen en als het puntenaantal het toestaat wel boven deze grens stijgen. De inkomensgrens is € 36.798 (gezamenlijk) bruto jaarinkomen).

Passend toewijzen
Per 1 januari 2016 zorgt de overheid ervoor dat mensen met de laagste inkomens niet een voor hen te dure woning kunnen huren. En andersom geldt hetzelfde: huishoudens met een hoger inkomen mogen niet meer terechtkomen in een goedkope huurwoning. Dat heet “passend toewijzen”. Verhuurders zijn verplicht om zich aan de nieuwe toewijzingsregels te houden.

Hieronder kun je zien op welke woning je uit ons woningaanbod kunt reageren.

Sociale huur

samenstelling huishouden¹(gezamenlijk) bruto jaarinkomennetto huurprijs per maand²recht op huurtoeslag³
1 persoon€ 0 tot max.€ 22.400max. € 597,30ja
2 personen€ 0 tot max.€ 30.400max. € 597,30ja
1 persoonvan € 22.400 tot max. € 36.798van min. € 597,30 tot max. € 710,68nee
2 personenvan € 30.400 tot max. € 36.798van min. € 597,30 tot max. € 710,68nee
Een inschrijving bij WoningNet en het verkrijgen van een huisvestingsvergunning is bij sociale huur verplicht.

Vrije sector

samenstelling huishouden¹(gezamenlijk) bruto jaarinkomennetto huurprijs per maand²recht op huurtoeslag³
1-2 personenmin. € 36.798 tot max. € 80.000min. € 710,68nee
Een inschrijving bij WoningNet en het verkrijgen van een huisvestingsvergunning is bij vrije sector niet nodig.

Voor alle genoemde bedragen geldt het prijspeil van 2018. De overheid stelt deze bedragen elk jaar in januari bij.
¹ Bij Jebber kan de samenstelling van het huishouden uit maximaal 2 personen van (beiden) minimaal 18 jaar bestaan. Voorrang hebben kandidaten in de leeftijd t/m 30 jaar.
² Kale huurprijs, dus exclusief eventuele service- en bijkomende kosten.
³ Huurtoeslag kun je aanvragen voor sociale huur conform de tabel hierboven. De huurtoeslag en de hoogte daarvan wordt door de overheid toegekend op basis van inkomen en leeftijd.

Samenstelling huishouden en leeftijd
De woningen van Jebber zijn bestemd voor 1- tot 2-persoons huishoudens van (beiden) minimaal 18 jaar. Kandidaten tot en met 30 jaar krijgen voorrang.

Loting
De datum van aanmelding bij Jebber of opgebouwde wachttijd bij WoningNet (in geval van sociale huurwoning) doet er niet toe. Jebber verloot haar woningen. Zo heeft iedereen een gelijke kans. De loting wordt uitgevoerd door WoningNet/Rooftrack, na het sluiten van de advertentieperiode.

Bewijsstukken
Voor bezichtiging van de woning vragen we je om ons de bewijsstukken (diploma, identiteitsbewijs, verhuurdersverklaring, werkgeversverklaring en inkomensgegevens) toe te sturen.

Medehuurder of inwoner
Ga je samenwonen? Maak dan vooraf een keuze of de huurovereenkomst opgesteld moet worden op 1 of beide namen. Een medehuurder heeft automatisch dezelfde rechten als de hoofdhuurder. In geval van sociale huur heb je een gezamenlijke inschrijving bij WoningNet nodig, bij toetsing geldt het gezamenlijke inkomen en de opgebouwde inschrijftijd bij WoningNet van beiden vervalt na acceptatie van een huuraanbieding. Wordt de huurovereenkomst alleen op jouw naam gesteld maar laat je iemand bij jou inwonen? Daar heb je onze toestemming voor nodig. Een inwoner heeft niet dezelfde rechten als een medehuurder. Een inwoner heeft, bij beëindiging van de huurovereenkomst, geen huurrechten en kan geen aanspraak maken op de woonruimte. Een individuele inschrijving bij WoningNet (in geval van sociale huur) is dan voldoende.

Acceptatie huuraanbieding
Accepteer je de huuraanbieding (als hoofd- of medehuurder)? Dan vervalt, na ondertekening van de huurovereenkomst en ontvangst van de huisvestingsvergunning, jouw opgebouwde inschrijftijd bij WoningNet.