Locatie
Het voormalige KPN-terrein aan de Burgemeester Fockema Andreaelaan te Utrecht is in 2008 aangekocht door Stichting Studentenhuisvesting (SSH). KPN had het terrein nog in gebruik tot eind 2016. Jebber en SSH ontwikkelen samen een nieuwbouwplan met in totaal circa 800 huurwoningen voor starters en studenten op het terrein. De gebiedsontwikkeling heeft de naam “De Kwekerij” meegekregen, een verwijzing naar het verleden, toen dit gebied diverse tuinderijen herbergde.

Concept
De locatie wordt getransformeerd tot een levendig gebied met een aantal publieke functies, wonen en een stedenbouwkundige structuur die verbindingen legt met de omgeving in zowel ruimtelijke als maatschappelijke zin. Hierbij wordt ingezet op het thema “groen & gezond”.

Duurzame ontwikkeling
De Kwekerij wordt duurzaam ontwikkeld. Dat betekent onder andere dat de energie voor alle 800 woningen op De Kwekerij lokaal zal worden opgewekt. Er zal een Warmte Koude Opslag (WKO) worden aangelegd, waarmee de woningen worden voorzien van verwarming en warm tapwater. Op de daken van alle woongebouwen komen zonnepanelen, waarmee de woningen worden voorzien van stroom. Een aantal daken worden als ‘groen dak’ uitgevoerd. Qua mobiliteit komen er deelauto’s, deelfietsen en deelscooters op De Kwekerij, zodat er zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van eigen vervoersmiddelen. We hoeven daardoor ook minder parkeervoorzieningen te maken, wat meer ruimte biedt voor groen en water. Meer buitenruimte rondom de gebouwen, hetgeen ten goede komt aan de leefomgeving op De Kwekerij en de buurt daar omheen. Qua certificering is het streven om BREEAM drie sterren te halen. Dat is bij ons eerdere nieuwbouwproject “de Trip” ook gelukt (klik hier om naar projectpagina “de Trip” te gaan). Verder streven wij op De Kwekerij naar het behalen van BENG 1, 2 en 3.

Doelgroep, programma en globale planning

  • Jebber ontwikkelt ca. 470 woningen voor starters in fase II en III
  • SSH ontwikkelt 318 studio’s voor studenten in fase I
  • Parkeervoorzieningen voor fiets en auto
  • Overige nader in te vullen voorzieningen
  • Bestemmingsplan is in 2016 in werking getreden
  • Medio 2018: start bouw fase I (318 studentenstudio’s)
  • Medio 2020: oplevering fase I (318 studentenstudio’s)
  • 2019 – 2021: realisatie startersappartementen fase II
  • 2021 – 2023: realisatie startersappartementen fase III

Fase I wordt ontwikkeld door SSH:
• 318 studio’s (huur) voor studenten
• architect: A3 Architecten
• aannemer: Vastbouw
• planning: (ontwikkeling afgerond), realisatie in 2018-2020

Fase II wordt ontwikkeld door Jebber:
• ca. 230 startersappartementen (huur)
• architect: Arons & Gelauff Architecten
• globale planning: ontwikkeling in 2017-2018, realisatie in 2019-2021

Fase III wordt ontwikkeld door Jebber:
• ca. 240 startersappartementen (huur)
• globale planning: ontwikkeling in 2019-2020, realisatie in 2021-2023

Afbeeldingen