Monique van Loon kondigt vertrek aan bij Jebber

Persbericht

Per 1 maart 2024 stopt Monique van Loon als directeur van Jebber, het ontwikkelbedrijf van SSH. Ruim 14 jaar geleden heeft zij Jebber opgericht en heeft zij samen met haar team met name in Utrecht nieuwbouwprojecten voor studenten en starters gerealiseerd en turnkey aangekocht. Onder haar leiding ontwikkelde Jebber zich tot specialist in de ontwikkeling van woningen voor jongeren, waarbij het niet alleen gaat om de woning zelf maar ook om de leefomgeving en het samen leven.

Monique van Loon: “Van SSH heb ik destijds een prachtige kans gekregen om een ontwikkelbedrijf op te zetten, wat ik met veel plezier heb gedaan. We hebben een fantastisch team en ontwikkelen uitdagende projecten, zoals De Kwekerij en High Five in Utrecht. Trots ben ik op wat wij samen met adviseurs, aannemers, gemeenten en andere stakeholders allemaal hebben bereikt op het gebied van (betaalbare) studentenhuisvesting en starterswoningen. Nu is voor mijzelf echter het moment aangebroken een volgende stap te zetten, en wel in een branche waar ik óók een passie voor heb, namelijk (top)sport. Ik begin met twee opleidingen om mijn kennis op dit gebied te verdiepen. Wat daarna volgt weet ik nog niet precies, maar ik zie erg uit naar de toekomst.”

Rob Donninger, bestuurder van SSH, de enig aandeelhouder van Jebber BV: “We betreuren het enorm dat Monique heeft besloten Jebber te verlaten. Maar we hebben begrip voor haar wens een nieuwe richting in te slaan. Wij wensen haar daarbij het allerbeste en zijn ervan overtuigd dat ze ook hier succesvol zal zijn. Wij herkennen het lef en vastberadenheid om nu volledig te gaan voor iets heel anders. Met dezelfde overtuiging en heel veel deskundigheid heeft ze zich vijftien jaren ingezet voor Jebber en de SSH. In die tijd heeft ze heel veel bereikt, waarvoor wij dankbaar zijn. Jebber heeft zich in die periode ontwikkeld tot een professionele en gespecialiseerde ontwikkelaar. Monique laat een mooi spoor na van bijzondere gebouwen en leefgebieden. Wij waarderen de tijdige aankondiging van haar vertrek en dat zij zich ook de komende maanden nog zal inzetten voor Jebber en de SSH. Zo kunnen wij ons de komende tijd zorgvuldig beraden op een passende invulling voor Jebber. Zodra daar meer duidelijkheid over is, volgt nadere berichtgeving.”

Fotografie: Inge Vink