‘Ontwikkelen van crisis naar crisis?’

Persbericht

“ONTWIKKELEN VAN CRISIS NAAR CRISIS?”
Ontwikkelaar Jebber viert mijlpalen gebiedsontwikkeling De Kwekerij in Utrecht-Oost: wat de kracht van de eigenwijze Jebber-aanpak in een weerbarstige praktijk vermag.

Directeur Monique van Loon: “In de huidige marktomstandigheden kun je je afvragen of er reden tot optimisme is. Wij vinden van wel. Wij hebben hier met De Kwekerij een nieuw stukje stad kunnen realiseren voor bewoners en bezoekers. Het heeft meer dan 10 jaar geduurd;  we zijn een financiële crisis, coronacrisis en een energiecrisis verder, maar nu zeggen we dan toch eindelijk: welkom op De Kwekerij!”.

Op woensdag 7 juni jongstleden ontving Jebber een groot aantal relaties en stakeholders op De Kwekerij, het in 2008 van KPN aangekochte terrein van 2 hectare in Utrecht-Oost. De gebiedsontwikkeling hier draait om binnenstedelijk verdichten met sloop-nieuwbouw en transformatie en kent hoge ambities ten aanzien van gezondheid en groen, betaalbaarheid en duurzaamheid.

In de discussie over het vlottrekken van de woningmarkt was iedereen het erover eens: de financiële puzzel die ontwikkelaars, beleggers, corporaties en gemeenten samen moeten leggen, vertoont gaten die alleen te dichten zijn als iedereen in beweging komt en het eerlijke gesprek voert, met open boeken.

Marja Appelman, directeur Woningbouw BZK, wees op het belang van het alom aanwezige commitment bij het lokale bestuur, zie de getekende woondeals, en van het toetsen van de papieren plannen op realisme en haalbaarheid. Gemeenten, corporaties en marktpartijen voeren gesprekken om te bevorderen dat woningbouwplannen snel van start gaan. Het rijk kan waar nodig helpen met de startbouwimpuls. “Zet de factor snelheid voorop, dat is het meest sociaal.”

Tempo maken wordt in hoge mate belemmerd door een opeenstapeling van regels en langdurige processen, aldus Monique van Loon. Zij pleitte voor versimpeling, terug naar de basis, zonder ballast van regels eerst samen een concreet doelgericht plan maken.

Eelco Eerenberg, wethouder Utrecht, waarschuwde voor al te flexibel omgaan met regels: “Het zijn echt wel spannende tijden in de bouw. Dat vraagt juist van de gemeente een houding van: ‘hoe kan het wél?’ Ik denk aan het versnellen van onze procedures, meer inzetten op bouwinnovaties en een flexibele houding. We moeten juist nu projecten die klaar voor de start zijn, goed naar de startstreep begeleiden.”

Eric Kemperman, voorzitter Raad van commissarissen SSH, pleitte voor het koesteren van de corporaties: als constante factor zorgen corporaties voor de broodnodige continuïteit, tegenwoordig vaak tegen de pijngrens aan. “Gun de sector ruimte en lucht, regel niet alles dicht, benut de operationele slagkracht van de sector en wees realistisch.”

Overtuigd van de kracht van anders denken – van atoombunker naar waterberging en vijver! – bood Jebber de aanwezigen tot slot een spoedcursus Omdenken aan door grondlegger Berthold Gunster. “Maak van een crisis een nieuwe mogelijkheid!”.

Mijlpalen
Van de in totaal 1.150 woningen op De Kwekerij in 2025/2026 (voor student en starter) worden er inmiddels 438 bewoond (fase I en II), zijn er 124 bijna klaar (afronding fase II) en zijn er 206 in aanbouw (fase III). Van de voormalige atoombunker is een waterberging en vijver gemaakt. Drie  horecaondernemers hebben hun zaken geopend, en ook Jebber zelf heeft haar intrek genomen in een nieuw kantoor, in gebouw Robinia (fase II).

Fotografie: Kjell Postema