Even voorstellen

Jebber is gespecialiseerd in ontwikkeling, verhuur en beheer van woningen voor starters. Daarbij wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met hun wensen, zodat een prettige leefomgeving wordt gecreëerd. Veel jonge werkenden hebben moeite met het vinden van een woning, die optimaal aansluit bij de wensen die bij die levensfase horen. Jebber biedt juist voor deze groep woningzoekenden passende oplossingen. Oplossingen, die ook voor de gemeente, investeerders en aannemers aantrekkelijk zijn.
Jebber is een dochteronderneming van Stichting Studenten Huisvesting te Utrecht (SSH).

Waarom Jebber?

Jebber is in 2010 opgericht om starters in Utrecht meer kansen te geven op de woningmarkt. De vraag naar starterswoningen in Utrecht is groot en zal naar verwachting blijven groeien. Doel is om 2000 starterswoningen te hebben gerealiseerd in 2022 (sociale huur en vrije sector). Dat doen we door op een andere en (beetje) eigenwijze manier de hele keten van gemeente, grondeigenaar, investeerder, aannemer, omgeving en huurder te betrekken bij onze projecten.

Voor wie is Jebber?

Jebber richt zich op starters: mensen die maximaal 5 jaar geleden hun opleiding hebben afgerond, niet meer studeren en gestart zijn met hun eerste serieuze baan (of daarnaar op zoek zijn).

Vanuit het perspectief van de starter

Jebber weet hoe een starter tegen wonen aankijkt: waar een woning aan moet voldoen, op welke locatie wonen aantrekkelijk is en wat wonen mag kosten. Dat weten we omdat we continu onderzoek doen. Starters willen een plek voor zichzelf, met privacy om te relaxen. Maar zodra de voordeur open gaat, willen ze de “vibe” van de (historische) binnenstad voelen. In Utrecht zoeken we daarom naar plekken waar een starter zich thuis voelt. Niet te ver van de Dom. Met openbaar vervoer om de hoek. Dichtbij dagelijkse voorzieningen, zoals de supermarkt en horeca. En voldoende plek om (alle) fietsen fatsoenlijk te stallen.

Aanpak

We verwerven locaties in Utrecht waar we starterswoningen ontwikkelen, soms in combinatie met commerciële ruimtes. Deze ontwikkeling doen we soms helemaal zelf en soms kopen we projecten ‘kant-en-klaar’ aan van andere vastgoedontwikkelaars. Kort voor de oplevering van een nieuwbouwproject starten we de verhuur. In Utrecht verhuurt Jebber woningen op basis van een loting onder starters, zodat alle woningzoekenden een gelijke kans hebben. Alles blijft in beheer bij Jebber, zodat het directe contact met onze huurders en de omgeving in stand blijft.

Jebber ontwikkelt, verhuurt en beheert starterswoningen op een manier die aantrekkelijk is voor alle betrokkenen. Niet alleen voor de bewoners, die een fijne woonomgeving zoeken. Maar ook voor de gemeente, die jonge mensen na hun studie aan zich wil binden en graag goed functionerende openbare gebieden wil. Voor andere ontwikkelaars, die met meerdere partijen voor verschillende doelgroepen een groot gebied met gemengde voorzieningen ontwikkelen. Voor aannemers, die uitgedaagd worden om mee te denken over duurzaamheid en onderhoud van de woningen. En voor investeerders, die een goed rendement willen. Alle partijen participeren in de totstandkoming van de nieuwe leefomgeving en hebben hun eigen rol: samen zijn we slimmer.

Jebber maakt bewuste keuzes voor financiering: sociale huurwoningen worden gefinancierd door aandeelhouder SSH en de vrije sectorwoningen door beleggers.

Investeren in de leefomgeving creëert waarde

We gaan verder dan het opleveren van een gebouw en het overhandigen van een sleutel aan de huurder. Wij stimuleren onze huurders om hun leefomgeving prettig, schoon en veilig te houden. En natuurlijk helpen wij daarbij: we richten de ruimten binnen en buiten netjes in, rekening houdend met de wensen van de bewoners. We zorgen voor goede, directe communicatie tussen huurders onderling en tussen de huurders en Jebber. Ook wakkeren we het verantwoordelijkheidsgevoel bij huurders aan, waardoor zij beter voor hun woning en leefomgeving zorgen. Dat zorgt voor een hogere restwaarde van de woningen en dus een beter rendement.