De Kwekerij, Utrecht-Oost (deelfase III)

Burgemeester Fockema Andreaelaan

Projectomschrijving & facts

Passend bij onze duurzaamheidsambities wordt het voormalige datacenter van KPN op De Kwekerij getransformeerd tot een woongebouw voor studenten.

Duurzaamheidslandmark op De Kwekerij
Duurzaamheid, klimaatadaptie en energiebesparing zijn belangrijke speerpunten voor de gebiedsontwikkeling van De Kwekerij en voor dit gebouw in het bijzonder. Minder afval en een bovendien snelle transformatie door zoveel mogelijk hergebruik van de bestaande beton-, lift-, trapconstructies en de stalen gevelpanelen. Daarnaast zorgen we voor o.a. regenwateropvang, regen- en afvalwaterzuivering, groenvoorzieningen rond, op, in en aan het gebouw, lokale energieopwekking en -opslag.

Doelgroep en programma
In totaal komen er ca. 200 studio’s en kamers voor studenten. De zelfstandige studio’s van ca. 20 m² hebben hun eigen voorzieningen. De bewoners van de onzelfstandige kamers (ca. 15 m²) delen woonkamer, keuken, sanitair en balkon met huisgenoten. Elkaar ontmoeten wordt gestimuleerd door gezamenlijke voorzieningen op alle lagen van het gebouw: o.a. studieruimte, wasserette, spelruimte en dakterras met uitzicht over de stad.

Fase III, thans in voorontwerpfase, maakt deel uit van gebiedsontwikkeling De Kwekerij.

 • In ontwikkeling: Jebber
 • Fase III, thans in voorontwerpfase, maakt deel uit van gebiedsontwikkeling De Kwekerij
  • transformatie datacenter tot studentengebouw
  • ca. 200 zelfstandige studio’s en onzelfstandige kamers
  • architect: MOR Studio

  Bekijk gebiedsontwikkeling De Kwekerij

 • Globale planning:
  • ontwikkeling in 2020-2021, realisatie (en verhuur SSH) in 2022-2023