Locatie

Het voormalige KPN-terrein aan de Burgemeester Fockema Andreaelaan te Utrecht is in 2008 aangekocht door Stichting Studentenhuisvesting (SSH). KPN had het terrein nog in gebruik tot eind 2016. Jebber en SSH ontwikkelen samen een nieuwbouwplan met in totaal circa 800 huurwoningen voor starters en studenten op het terrein. De gebiedsontwikkeling heeft de naam “De Kwekerij” meegekregen, een verwijzing naar het verleden, toen dit gebied diverse tuinderijen herbergde.

Concept

De locatie wordt getransformeerd tot een levendig gebied met een aantal publieke functies, wonen en een stedenbouwkundige structuur die verbindingen legt met de omgeving in zowel ruimtelijke als maatschappelijke zin. Hierbij wordt ingezet op het thema “groen & gezond”.

Duurzame ontwikkeling

De Kwekerij wordt duurzaam ontwikkeld. Dat betekent onder andere dat de energie voor de woningen op De Kwekerij zoveel mogelijk lokaal zal worden opgewekt en dat de bestaande atoombunker wordt hergebruikt als waterberging en vijver. Op de daken van alle woongebouwen komen zonnepanelen, waarmee de woningen worden voorzien van stroom. Een aantal daken worden als ‘groen dak’ uitgevoerd. Er komen deelauto’s, deelfietsen en deelscooters op De Kwekerij, zodat er zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van eigen vervoersmiddelen. We hoeven daardoor ook minder parkeervoorzieningen te maken, wat meer ruimte biedt voor groen en water. Meer buitenruimte rondom de gebouwen, hetgeen ten goede komt aan de leefomgeving op De Kwekerij en de buurt daar omheen. Het streven is om minimaal BREEAM twee sterren te halen. Dat is bij ons eerdere nieuwbouwproject “de Trip” ook gelukt (klik hier om naar projectpagina “de Trip” te gaan).

De Kwekerij, Utrecht-Oost

 • In ontwikkeling
 • Doelgroep, programma en globale planning:
  • Jebber ontwikkelt ca. 482 woningen voor starters in fase I en II
  • SSH ontwikkelt 318 studio’s voor studenten in fase I
  • parkeervoorzieningen voor fietsen
  • overige voorzieningen, waaronder horeca, een expositieruimte, groen en water
  • bestemmingsplan is in 2016 in werking getreden
  • najaar 2019: plaatsing tijdelijke bebouwing met informatieruimte, horeca, woningen en kantoor
  • voorjaar 2020: oplevering waterberging/vijver
  • medio 2020: oplevering fase I (318 studentenstudio’s)
  • 2020 – 2021: realisatie starterswoningen fase II
  • 2022 – 2023: realisatie starterswoningen fase III