Projectontwikkeling

Zorgen voor een goede balans in de totale leefomgeving

Jebber ontwikkelt nieuwe woningen voor studenten en starters. Daarbij vormt een goede balans tussen de kwaliteit van de woning en een prettige leefomgeving voor ons het uitgangspunt. Niet alleen de woning, ook alle voorzieningen daar omheen doen ertoe. Denk aan winkels, horeca, gezamenlijke ontmoetingsruimten, fietsenstallingen, openbaar vervoer en groenvoorzieningen.

Wij werken het grote tekort aan betaalbare en passende woonruimte voor jonge mensen graag weg. In Utrecht zetten we ons daar al tien jaar voor in. Inmiddels behoren Rotterdam en Groningen ook tot ons werkterrein. Om in deze enorme opgave tempo te maken, werken we graag samen met andere marktpartijen, partners in ontwikkeling.

Jebber is de ontwikkel-BV van Stichting Studentenhuisvesting (SSH) en richt zich primair op de ontwikkeling van studenten- en starterswoningen in Utrecht, Rotterdam en Groningen. In samenwerken ligt onze kracht. Met andere ontwikkelaars, gemeente, beleggers en investeerders, maar ook met studenten en universiteiten. In een woningmarkt waar jongeren moeilijk aan een betaalbare woning komen, kiezen wij voor tempo maken.