Ontwikkelen voor studenten en starters

Met oog voor de wensen van de doelgroep

BEKIJK DE VIDEO

Hoe het begon

In 2010 is Jebber opgericht als dochter-BV van Stichting Studentenhuisvesting (SSH). Doel: starterswoningen realiseren voor afgestudeerden om beter tegemoet te komen aan hun veranderde woonwensen. En tegelijkertijd de doorstroming op de studentenwoningmarkt te bevorderen. De focus lag op ontwikkeling, verhuur en beheer van specifiek starterswoningen in Utrecht. Wij slaagden erin om in zes jaar tijd 1.300 starterswoningen te realiseren op zes Utrechtse locaties. Sommige, zoals De Trip, was van begin tot eind onze eigen ontwikkeling. Andere kochten wij turnkey over van collega-ontwikkelaars.

Nieuwe koers

In 2019 hebben we onze koers verlegd. We richten ons nu primair op het ontwikkelen van jongerenwoningen, voor zowel studenten als starters. En ons werkgebied breiden we uit naar andere steden waar SSH actief is, zoals Rotterdam en Groningen. In nauwe samenwerking met de SSH-medewerkers ter plaatse, onze ‘voelsprieten’, werken we in deze studentensteden aan een groter woningaanbod voor studenten en starters. Passende woonruimte met oog voor de wensen van de doelgroep. Verhuur en beheer bouwen we af en dragen we over aan SSH.

Onze kracht

Als ontwikkelaar van betaalbare huurwoningen voor studenten en starters zijn we altijd verzekerd van een grote vraag naar onze woningen. Met onze inzet voor SSH als sociale verhuurder en door de samenwerking met andere projectontwikkelaars, ontwikkelende aannemers, corporaties en beleggers begrijpen wij de verschillende belangen van beide partijen. Wij spreken zowel de taal van corporaties als die van marktpartijen en verenigen deze verschillende werelden in een prettige en efficiënte samenwerking.

De doelgroep centraal

Het kost veel studenten en starters moeite om woonruimte te vinden die aansluit bij hun wensen en levensfase. Wij peilen hun behoeften door continu onderzoek te doen, studenten als stagiair aan ons te binden en de doelgroep te betrekken bij het ontwerp en de bouw van woningen. De jarenlange, gebundelde ervaring van SSH en Jebber in het beheer van woningen levert op dit punt ook een schat aan informatie op. Zo creëren wij al tien jaar passende woonruimte in een leefomgeving die qua services en ontmoetingsplekken goed aansluit op de behoeften van onze doelgroep.

Aantrekkelijke leefomgeving

Stedelijk georiënteerde studenten en starters houden van levendigheid. Daarom kiezen we locaties dichtbij openbaar vervoer en dagelijkse voorzieningen, zoals een supermarkt en gezellige horeca. Het liefst niet te ver van het stadscentrum. Gemeenschappelijke ontmoetingsruimten zoals een entreehal, dakterras en binnentuin richten we zo veel mogelijk in naar de wensen van de toekomstige bewoners. Ook zorgen we voor een ruime en functionele fietsenstalling.

Eigen verantwoordelijkheid

We houden rekening met de wensen van de huurders en stimuleren tegelijkertijd hun verantwoordelijkheidsgevoel voor hun woning en leefomgeving. Een schone, veilige en prettige woonomgeving is de verantwoordelijkheid van iedere huurder. Wij  spreken hen hierop aan en werken graag samen met betrokken huurders die voor bepaalde gemeenschappelijke ruimten extra zorg dragen. Op die manier houden we het leefbaar, blijft de restwaarde van de woningen hoog en realiseren we een beter rendement.

Duurzaam ontwikkelen

Met elk project bouwen we in de bestaande omgeving aan een nieuw stukje stad dat minimaal vijftig jaar blijft bestaan. Bouwen aan een gezonde en toekomstbestendige stad kunnen we niet alleen. We doen het samen, onder andere met onze doelgroep die oog heeft voor een gezonde leefomgeving. Met de inrichting van onze gebouwen en buitenruimten stimuleren we hen om zoveel mogelijk te bewegen en zuinig te zijn op de woning en de woonomgeving. Op het gebied van duurzame energiebronnen moeten we keuzes maken. Niet alles kan. Afhankelijk van de locatie kijken we of er bij water-, elektra- en warmtevoorzieningen duurzame mogelijkheden zijn. Daarnaast integreren we zoveel mogelijk groen en water in onze projecten, in het kader van klimaat-adaptief bouwen.

Duurzame relaties

Duurzaamheid zit voor ons ook in goede, langdurige relaties met huurders, omwonenden, ontwikkelaars en investeerders. Onderling vertrouwen groeit naarmate je langer met elkaar samenwerkt. Wij koesteren dat. De nood is hoog. Voor de bouw van studenten- en starterswoningen hebben we geen tijd te verliezen. Partijen met wie we prettig samenwerken, zoeken we dan ook graag weer op bij een volgend project.

interview VG Visie De Utrechtse Vastgoedweek editie november 2020

Jebber is lid van

              Jebber is partner van