De krachten bundelen

Samen werken aan meer woningen voor studenten en starters

BEKIJK DE VIDEO

Ons doel

Als ontwikkelaar van studenten- en starterswoningen investeert Jebber graag in goede relaties en samenwerking met andere partijen. We kunnen de enorme vraag van onze doelgroep namelijk niet alleen aan. Ons doel: de komende vijf jaar 2.500 extra nieuwbouwwoningen realiseren. Wij zoeken actief naar marktpartijen, gemeenten en corporaties met wie wij dit doel gezamenlijk kunnen bereiken.

Het voordeel

Het mes snijdt aan twee kanten. Na tien jaar ontwikkelen en beheren voor starters en studenten durven we ons gerust ‘specialist van de doelgroep’ te noemen. Daar kunnen collega-ontwikkelaars hun voordeel mee doen. Hoe? Bijvoorbeeld wanneer zij een van hun projecten turnkey aan ons verkopen. Hoe eerder wij instappen hoe beter. Voor de ontwikkelaar, die bij tenders van een gemeente in zijn projectvoorstel een concrete invulling heeft voor het onderdeel ‘sociale verhuur’ of ‘jongerenwoningen’. Voor ons, omdat we vanaf het begin kunnen aangeven wat we willen. En voor studenten en starters voor wie de bouw van extra woningen niet snel genoeg kan gaan.

Feeling houden

Al laten wij op termijn verhuur en beheer van onze woningen volledig over aan ons moederbedrijf Stichting Studentenhuisvesting (SSH), we blijven er wel nauw bij betrokken. Want de meerwaarde van het beheer zit juist in feeling houden met de doelgroep. Daarom onderhouden wij intensief contact met SSH-medewerkers en bezoeken we regelmatig onze projecten ter plaatse. Zo houden we ons blijvend op de hoogte van de wensen van de doelgroep.

Relaties belangrijk

SSH concentreert zich primair op de verhuur aan studenten. Daarom ligt onze focus op die doelgroep. Voor de bouw van starterswoningen, die wij soms ook zelf ontwikkelen, werken we graag samen met belangstellende beleggers die deze woningen in eigendom willen nemen. Bij het beheer van deze woningen kan SSH weer een rol spelen. Het is een voortdurende wisselwerking tussen SSH, Jebber en andere partijen. Daarom zijn duurzame, langjarige relaties voor ons zo belangrijk.

Met de doelgroep

Wie weet beter hoe studenten willen wonen dan (pas afgestudeerde) studenten zelf? Deze jonge generatie bruist van creatieve ideeën en kijkt met een heel andere blik naar bijvoorbeeld het duurzaam transformeren van bestaand commercieel vastgoed. Wij bieden hen graag de mogelijkheid om die ideeën verder uit te werken. Zo worden via Programma Wonen 3.0 van de Hogeschool Utrecht studenten uitgedaagd om mee te werken aan het ontwerp en de bouw van ons nieuwbouwproject High Five op het Utrecht Science Park. En we werken graag met gemotiveerde stagiaires, die een onderzoeksopdracht bij ons doen of meedraaien bij onze dagelijkse werkzaamheden.

Duurzaam en energiepositief

Met een prototype van een appartement dat meer energie oplevert dan dat het zelf verbruikt, werd een groep Delftse TU-studenten in 2019 tweede bij de Solar Decathlon Europe. Inmiddels hebben zeven afgestudeerden van deze groep Modular Office Renovation (MOR) Studio opgericht die een methode ontwikkelt om duurzame, energiepositieve woningen in bestaand vastgoed te realiseren. Het gaat om een integrale ontwikkeling waarbij MOR Studio zowel architect, installateur als constructeur is. Voor de herontwikkeling van een voormalig KPN-pand op ons project De Kwekerij maakt dit jonge talentvolle bedrijf een ontwerp. Als die ambitieuze werkwijze slaagt, is Jebber hun eerste Nederlandse ontwikkelaar met een duurzaam getransformeerd energiepositief woongebouw. Dankzij de creatieve kracht van onze eigen doelgroep!