Waarom is Jebber opgericht?

Om starters in Utrecht meer kansen te geven op de woningmarkt.
Jebber is een dochteronderneming van Stichting Studenten Huisvesting te Utrecht (SSH).

Wat is de missie van Jebber?

Doorstroming op de woningmarkt bevorderen, bijv. door doorstroming van reeds afgestudeerden vanuit studentenkamers. De vraag naar starterswoningen in Utrecht is groot en zal naar verwachting blijven groeien. Om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen biedt Jebber woningen die aansluiten bij de wensen van de starter.

Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Jebber?

Jebber is opgericht om starters in Utrecht meer kansen te geven op de woningmarkt. Jebber verhuurt haar woningen aan starters door middel van loting (met voorrang voor kandidaten tot en met 30 jaar). Zo heeft iedereen een gelijke kans.

Jebber verstaat onder starters “mensen die niet langer dan vijf jaar geleden hun hoogst genoten opleiding hebben afgerond”. Dat betekent dat je niet meer studeert en dat je een serieuze baan hebt (of daarnaar op zoek bent). Kijk op “Jij en Jebber” voor meer informatie over o.a. de doelgroep, inkomenseisen en passend toewijzen, huishouden en leeftijd. Toetsing vindt plaats na bezichtiging.

Op een loftwoning van 28, 29 of 30 m² in gebouw Max wordt voorrang gegeven aan kandidaten die:
–          bij SSH huren – èn niet meer studeren – èn van SSH bericht hebben ontvangen van goede ontvangst van “verklaring beëindigen huurcontract” – èn een SSH-campuscontract voor onbepaalde tijd hebben – èn voldoen aan de inkomenseisen;
–          reeds een woning huren in gebouw Max via Talent voor… – èn geen deelnemer meer zijn aan het project/niet meer voldoen aan de voorwaarden van Talent voor… – èn bericht hebben ontvangen dat de huurovereenkomst binnen afloopt – èn voldoen aan de inkomenseisen.
Voornoemde voorwaarden worden ook altijd vermeld in de desbetreffende woningadvertentie.

Vanwege afspraken tussen de gemeente Utrecht en een aantal samenwerkende organisaties in Utrecht, waaronder SSH (waarvan Jebber een dochteronderneming is), wordt een klein aantal woningen in gebouw Max niet (als lotingwoning) aangeboden maar met voorrang toegewezen aan:
–          statushouders;
–          cliënten van de Vereniging Beter Wonen.

Jebber biedt geen voorrangsmogelijkheden aan kandidaten met een urgentie-indicatie en woningruil is bij Jebber niet mogelijk.

Waar vind ik het actuele woningaanbod?

Het actuele woningaanbod vind je hier. Is er op dit moment geen aanbod of wacht je liever een andere woning of nieuwbouw af? Meld je dan hier aan om wekelijks ons woningaanbod per mail te ontvangen. Aanmelden is kosteloos.

Op de pagina “Projecten” vind je informatie over het woningaanbod dat in gebruik is en het toekomstig aanbod, dat nog in ontwikkeling of in aanbouw is.

Wat is passend toewijzen?

Sinds 1 januari 2016 zorgt de overheid ervoor dat mensen met de laagste inkomens niet een voor hen te dure woning kunnen huren. En andersom geldt hetzelfde: huishoudens met een hoger inkomen mogen niet meer terechtkomen in een goedkope huurwoning. Dat heet “passend toewijzen”. Verhuurders zijn verplicht om zich aan deze toewijzingsregels te houden.

Hieronder kun je zien met welk inkomen je op welke woning kunt reageren. 

Sociale huur

sociale huur (prijspeil 2020)

samenstelling
huishouden¹
(gezamenlijk)
jaarinkomen
netto huurprijs
per maand²
1 persoon€ 0 tot max. € 23.225max. € 619,01
2 personen€ 0 tot max. € 31.550max. € 619,01
1 persoonmin. € 23.225 tot max. € 39.055min. € 619,02 tot max. € 737,14
2 personenmin. € 31.550 tot max. € 39.055min. € 619,02 tot max. € 737,14

Vrije sector

vrije sector (prijspeil 2020)

samenstelling
huishouden¹
(gezamenlijk)
jaarinkomen
netto huurprijs
per maand²
1-2 personenmin. € 39.055 tot max. € 80.000min. € 737,15

Voor alle genoemde bedragen geldt het prijspeil van 2020. De overheid stelt deze bedragen elk jaar in januari bij.
¹ Bij Jebber kan de samenstelling van het huishouden uit maximaal 2 personen van (beiden) minimaal 18 jaar bestaan. Voorrang hebben kandidaten in de leeftijd t/m 30 jaar.
² Kale huurprijs, dus exclusief eventuele service- en bijkomende kosten.
Een inschrijving bij WoningNet en het verkrijgen van een huisvestingsvergunning is bij sociale huur verplicht. Dat is in geval van vrije sector niet nodig.

Klik hier voor meer informatie over huurtoeslag.

Moet ik mij inschrijven bij WoningNet?

Het woningaanbod van Jebber, zowel sociale huur als vrije sector, wordt geadverteerd op WoningNet, de organisatie die het systeem voor woonruimteverdeling in de Regio Utrecht onderhoudt. Je hebt een inschrijving bij WoningNet nodig om te kunnen reageren op een sociale huurwoning. Aan een inschrijving en jaarlijkse verlenging bij WoningNet zijn kosten verbonden. Klik hier om direct naar de website van WoningNet te gaan. Een inschrijving om te kunnen reageren op een woning in de vrije sector is niet nodig.

Is een huisvestingsvergunning verplicht?

In de Regio Utrecht is een huisvestingsvergunning verplicht bij sociale huurwoningen. De controle is in handen van WoningNet. Voor een woning in de vrije sector heb je geen huisvestingsvergunning nodig.

Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten van jouw woning. Per 1 januari 2020 wijzigt de Wet op de huurtoeslag en vervallen de maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag. Hierdoor wordt de huurtoeslag geleidelijker en over een langer inkomenstraject afgebouwd.

Jouw inkomen, huurprijs en vermogen mogen niet te hoog zijn
Hoe hoog jouw inkomen mag zijn, hangt af van jouw huur, leeftijd en de samenstelling van je huishouden. Je vermogen (spaargeld) mag niet te hoog zijn.

Een aanvraag voor huurtoeslag doe je via de Belastingdienst. Klik hier voor meer informatie en voor het maken van een proefberekening. Je kunt ook (gratis) bellen met de BelastingTelefoon: 0800 – 0543.

Ik wil geen mail met woningaanbod meer ontvangen, hoe meld ik me af?

Inmiddels geen woningzoekende meer? In elke mailing met woningaanbod heb je de gelegenheid je af te melden.

Verhuurt Jebber bedrijfsonroerendgoed?

Jebber verwerft locaties in Utrecht waar we starterswoningen ontwikkelen, soms in combinatie met commerciële ruimtes. Het concept van Jebber gaat om woning èn woonomgeving. Dichtbij dagelijkse voorzieningen, zoals de supermarkt en horeca; de invulling van de omgeving verschilt per locatie, mede afhankelijk van de startersbehoeften. Bedrijfsonroerendgoed wordt in voorkomende gevallen aangeboden op de projectpagina(‘s).

Op welke positie op de kandidatenlijst ben ik na loting geëindigd?

Sociale huur
Heb je gereageerd op een sociale huurwoning? Log dan in op WoningNet en navigeer via ‘Mijn reacties’ naar ‘Lopende reacties’ om je positienummer te kunnen bekijken.

Vrije sector
Hieronder vind je de kandidatenlijsten voor de woningen in de vrije sector (op datum). Met behulp van CTRL F kun je in de lijst zoeken op de laatste 5 cijfers van je telefoonnummer. Het lotingnummer in de lijst is jouw positienummer.

2020-09-07 Kandidatenlijst Haroekoeplein 62

Welke bewijsstukken lever ik aan en hoe?

Heb je een uitnodiging ontvangen om een woning te bezichtigen en wil je de woning graag huren? Dan toetsen wij of je tot onze startersdoelgroep behoort en of je inkomen passend is. Wij ontvangen daarvoor graag onderstaande bewijsstukken (zie tabel). Het heeft geen zin om bewijsstukken in te sturen als je niet aan alle voorwaarden voldoet, er wordt geen uitzondering gemaakt. Ook een te late of incomplete inzending van de stukken wordt niet geaccepteerd.

Ga je samenwonen? Indien er sprake is van een medehuurder, dan ben je verplicht van beide personen bewijsstukken aan te leveren. Tenminste een van de twee moet aan de doelgroepvoorwaarde voldoen (diploma niet langer dan 5 jaar geleden behaald). De ingezonden bewijsstukken worden gecontroleerd en beoordeeld vanaf de eerste werkdag na de bezichtiging. Je ontvangt daarna binnen enkele werkdagen bericht.

Stuur de volgende verplichte bewijsstukken op door te reageren op de e-mail die je daarover hebt ontvangen:

 BewijsstukkenToelichting
1. Persoonsgegevens Klik hier voor de template, alleen als pdf indienen.
2.Uittreksel uit het diplomaregisterOnline te verkrijgen via DUO. Dit diploma mag niet langer dan 5 jaar geleden zijn behaald. GEEN certificaten. (Peildatum is de publicatiedatum van de woning.)
3.Recente verhuurdersverklaringNiet ouder dan 2 maanden en waarin tenminste is aangegeven dat de huur op tijd wordt betaald en dat er geen betalingsachterstanden zijn.
4.Recente inkomensverklaring 2018 of 2019Online te verkrijgen via de Belastingdienst, ook aanleveren als deze niet passend is.
In geval van loondienst
5.Meest recente loonstrook1 maandstrook of 4 weekstroken
Indien zelfstandige
5.Uittreksel Kamer van Koophandel
6.Meest recente aangifte inkomstenbelasting
7.Winst- en verliesrekening 2019Opgesteld door een onafhankelijke boekhouder.
Voldoet je inkomen op je inkomensverklaring niet aan de inkomensnorm? Dan kijken wij ook naar je huidige inkomen. Om jouw dossier compleet te maken hebben wij de inkomensverklaring, ondanks dat deze niet aan de inkomensnorm voldoet, wel nodig.

Aanleverinstructies
Vermeld in het ‘onderwerp’ van je e-mailbericht voor welk adres je bewijsstukken inlevert.
Vermeld in je bericht(en) altijd je voor- en achternaam en het adres van de woning waar je op hebt gereageerd.
Vermeld altijd in de bestandsnaam jouw achternaam en de inhoud van het bestand (bijv. 1. Jansen- persoonsgegevens).
Ben je op dit moment niet werkzaam, geef bij het opsturen van de bewijsstukken aan dat je om die reden geen recente loonstrook kan aanleveren.
Heb je geen verhuurdersverklaring, bijv. omdat je nog thuis woont, geef dan bij het opsturen van de bewijsstukken aan waarom je geen verhuurdersverklaring kan aanleveren.
Als je bestanden via Hotmail verstuurt, maak dan alsjeblieft geen gebruik van OneDrive maar voeg de bestanden toe als bijlage bij je mailbericht (niet meer dan 7 MB).
Maak bij een overschrijding van 7 MB aan bijlagen gebruik van bijv. WeTransfer.
Alleen scans zijn toegestaan, geen foto’s.

Hoe gaat Jebber om met het coronavirus?

Jebber volgt de richtlijnen van regering, RIVM en GGD
Jebber blijft de richtlijnen volgen van de bevoegde instanties: regering, RIVM en GGD. Preventief, om besmetting te voorkomen. Maar ook als er in één van onze woongebouwen of vestigingen besmettingen gaan voorkomen, volgt Jebber strikt de maatregelen en instructies op van deze autoriteiten. Waar de GGD daarom vraagt ondersteunt Jebber de GGD.

Pas op jezelf en anderen
Doe wat mogelijk is om besmetting te voorkomen:

  • Was regelmatig en goed je handen met water en zeep;
  • Nies en hoest in je ellenboog in plaats van in je handen;
  • Maak gebruik van papieren zakdoekjes die je na gebruik direct weggooit;
  • Schud geen handen;
  • Blijf thuis wanneer je verkoudheidsklachten of verhoging hebt en houdt afstand tot anderen. Mijd sociaal contact en ziek uit;
  • Heb je koorts (meer dan 38 graden Celsius) hoest je en/of adem je moeilijk: bel de huisarts of huisartsenpost. Zij verwijzen of instrueren je verder.

Klik hier voor de vragen en antwoorden van het RIVM.

Neem je verantwoordelijkheid
In Nederland gelden maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Zorg dat je op de hoogte bent en handel conform.

Algemene hygiëne
Heb extra aandacht voor hygiëne van “contactoppervlakken”, zoals tafels, toetsenborden en deurklinken, douches en toiletten. Jebber heeft de schoonmaakbedrijven geïnstrueerd extra aandacht te besteden aan zaken als deurklinken, liftknoppen en trapleuningen.

Bereikbaarheid van Jebber
Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden. Jebber handelt preventief om besmetting van medewerkers te voorkomen. Daarom hebben we interne bijeenkomsten afgezegd en werken mensen waar dat kan vanuit huis. We houden de bezetting op onze vestigingen zo beperkt mogelijk en zijn telefonisch hierdoor niet bereikbaar.

Wij vragen je daarom:

  • Jebber alleen te benaderen voor urgente zaken;
  • Er rekening mee te houden dat het wat langer dan normaal kan duren voordat je ons bereikt of voordat we reageren;
  • Reparatieverzoeken alleen in te dienen als deze urgent zijn, tel. 030 – 7600 466.

Informeer zo nodig je naasten en Jebber
Als je contact hebt gehad met huisarts en/of GGD en er is sprake van een (verdenking van) coronabesmetting, volg dan de instructies die je hebt gekregen en informeer anderen daarover. Weet dat de GGD, vanwege de privacywetgeving, geen informatie door mag geven aan Jebber of aan medebewoners. Het kan echter wel nuttig zijn dat je eventuele medebewoners en Jebber die informatie krijgen. Het is niet verplicht om dat te doen, maar wel verstandig.