Q & A

|Q & A

Staat je vraag er niet bij? Stel ons een vraag met het contactformulier en je ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord.

Om starters in Utrecht meer kansen te geven op de woningmarkt.

Jebber is een dochteronderneming van Stichting Studenten Huisvesting te Utrecht (SSH).

Doorstroming op de woningmarkt bevorderen, bijv. door doorstroming van reeds afgestudeerden vanuit studentenkamers. De vraag naar starterswoningen in Utrecht is groot en zal naar verwachting blijven groeien. Om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen biedt Jebber woningen die aansluiten bij de wensen van de starter.

Jebber is opgericht om starters in Utrecht meer kansen te geven op de woningmarkt. Jebber verstaat onder starters “mensen die niet langer dan vijf jaar geleden hun hoogst genoten opleiding hebben afgerond”. Dat betekent dat je niet meer studeert en dat je een serieuze baan hebt of daarnaar op zoek bent.

Kijk op “Jij en Jebber” voor informatie over de doelgroep, inkomen, passend toewijzen, huishouden en leeftijd.

Uitgangspunten van Jebber zijn haar (toekomstig) woningaanbod – voorlopig gericht op huurwoningen (sociale huur en vrije sectorhuur) – op een eerlijke manier aan starters te verhuren èn actief zoekende starters zo snel mogelijk in aanmerking te laten komen voor een starterswoning. Daarom gaat Jebber vooralsnog uit van loting en niet van wachtlijsten. Loting van sociale huurwoningen wijkt echter af van de bestaande overheidsregels die gelden binnen de gemeente Utrecht. De gemeenteraad heeft in maart 2013 voor de urgente doelgroep “starters” een afwijkend besluit genomen. Voor Jebber houdt dat in dat haar starterswoningen mogen worden verloot.

Jebber kondigt de start van de verhuur van een vrijgekomen woning of de start van de verhuur van een nieuwbouwproject aan per mail aan alle bij Jebber aangemelde starters. Op dat moment is de verhuurinformatie (over woning, huurprijs, servicekosten etc.) over de desbetreffende woning(en) digitaal beschikbaar, vermelden we de reactieperiode en geven we de (project)voorwaarden aan die gelden om voor de desbetreffende woning in aanmerking te komen. Tot die tijd is algemene informatie beschikbaar op onze projectpagina’s.

Op de pagina “Woningaanbod” vind je het actuele aanbod. Is er op dit moment geen aanbod of wacht je liever een andere woning of nieuwbouw af?
Meld je dan hier aan om automatisch bericht te ontvangen over een vrijgekomen woning of de start van de verhuur van een nieuwbouwproject. Aanmelden is kosteloos en vrijblijvend.

Op de pagina “Woningaanbod” vind je het actuele aanbod. Is er op dit moment geen aanbod of wacht je liever een andere woning of nieuwbouw af?
Meld je hier aan om automatisch bericht ontvangen over een vrijgekomen woning of de start van de verhuur van een nieuwbouwproject. Aanmelden is kosteloos.

Op de pagina “Projecten” vind je informatie over het woningaanbod dat in gebruik is en het toekomstig aanbod, dat in aanbouw of nog in ontwikkeling is.

Sinds 1 januari 2016 zorgt de overheid ervoor dat mensen met de laagste inkomens niet een voor hen te dure woning kunnen huren. En andersom geldt hetzelfde: huishoudens met een hoger inkomen mogen niet meer terechtkomen in een goedkope huurwoning. Dat heet “passend toewijzen”. Verhuurders zijn verplicht om zich aan deze toewijzingsregels te houden.

Op welke woning mag je reageren?

Sociale huur

samenstelling huishouden¹(gezamenlijk) bruto jaarinkomennetto huurprijs per maand²aanvraag huurtoeslag mogelijk³
1 persoon€ 15.000 tot max. € 22.700max. € 607,46ja
2 personen€ 23.000 tot max. € 30.825max. € 607,46ja
1 persoonvan € 22.700 tot max. € 38.035van min. € 607,47 tot max. € 720,42nee
2 personenvan € 30.825 tot max. € 38.035van min. € 607,47 tot max. € 720,42nee
Een inschrijving bij WoningNet en het verkrijgen van een huisvestingsvergunning is bij sociale huur verplicht.

Vrije sector

samenstelling huishouden¹(gezamenlijk) bruto jaarinkomennetto huurprijs per maand²aanvraag huurtoeslag mogelijk³
1-2 personenmin. € 38.035 tot max. € 80.000min. € 720,43nee
Een inschrijving bij WoningNet en het verkrijgen van een huisvestingsvergunning is bij vrije sector niet nodig.

Voor alle genoemde bedragen geldt het prijspeil van 2019. De overheid stelt deze bedragen elk jaar in januari bij.
¹ Bij Jebber kan de samenstelling van het huishouden uit maximaal 2 personen van (beiden) minimaal 18 jaar bestaan. Voorrang hebben kandidaten in de leeftijd t/m 30 jaar.
² Kale huurprijs, dus exclusief eventuele service- en bijkomende kosten.
³ Huurtoeslag en de hoogte daarvan wordt door de overheid toegekend en is inkomens- en leeftijdsafhankelijk. De inkomensgrenzen (zie kolom 2) geven aan wat het maximale inkomen van een huishouden mag bedragen om in aanmerking te kunnen komen voor huurtoeslag.

De uitvoering van het woonruimteverdeelsysteem van sociale huurwoningen is in handen van WoningNet. Om te kunnen reageren op ons aanbod van sociale huurwoningen is het van belang dat je bij WoningNet staat ingeschreven als woningzoekende in de regio Utrecht.

Voor huurwoningen in de vrije sector is inschrijving bij WoningNet niet noodzakelijk. Jouw inkomen kan echter altijd veranderen en daarom is het belangrijk dat je zelf de afweging maakt of inschrijven bij WoningNet voor jou zinvol is.

Aan de inschrijving bij WoningNet zijn kosten verbonden. Daarnaast brengt WoningNet jaarlijks kosten in rekening voor het verlengen van je inschrijving.
Klik hier om direct naar de website van WoningNet te gaan.

In de Regio Utrecht is een huisvestingsvergunning verplicht bij sociale huurwoningen. Klik hier voor meer informatie over de huisvestingsvergunning. De controle is in handen van WoningNet. Je dient daarom als woningzoekende in de regio Utrecht ingeschreven te staan bij WoningNet.

Als de hoogte van de huur zich onevenredig verhoudt tot je inkomen, kom je mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag. Via de Belastingdienst krijg je dan een tegemoetkoming in je woonlasten. Huurtoeslag kun je aanvragen wanneer de kale huur binnen de grenzen ligt die door de overheid zijn vastgesteld. Op www.toeslagen.nl vind je meer informatie, kun je een proefberekening maken van de hoogte van je huurtoeslag en is het aanvraagprogramma te downloaden. Voor meer informatie bel je met de BelastingTelefoon 0800 – 0543. Zie ook “Passend toewijzen”.

Inmiddels geen woningzoekende meer? In elke mailing met woningaanbod heb je de gelegenheid je af te melden.

 

Jebber verwerft locaties in Utrecht waar we starterswoningen ontwikkelen, soms in combinatie met commerciële ruimtes. Het concept van Jebber gaat om woning èn woonomgeving. Dichtbij dagelijkse voorzieningen, zoals de supermarkt en horeca; de invulling van de omgeving verschilt per locatie, mede afhankelijk van de startersbehoeften. Op dit moment heeft Jebber geen aanbod in bedrijfsonroerendgoed.

Sociale huur
Heb je gereageerd op een sociale huurwoning? Log dan in op WoningNet en navigeer via ‘Mijn reacties’ naar ‘Lopende reacties’ om je positienummer te kunnen bekijken.

Vrije sector
Hieronder vind je de kandidatenlijsten voor de woningen in de vrije sector (op datum). Met behulp van CTRL F kun je in de lijst zoeken op de laatste 5 cijfers van je telefoonnummer. Het lotingnummer in de lijst is jouw positienummer. 

2019-12-04 Kandidatenlijst Helling 51

2019-11-20 Kandidatenlijst Moskeeplein 52

Heb je een uitnodiging ontvangen om een woning te bezichtigen en wil je de woning graag huren? Dan toetsen wij of je tot onze startersdoelgroep behoort en of je inkomen passend is. Wij ontvangen daarvoor graag onderstaande bewijsstukken (zie tabel). Het heeft geen zin om bewijsstukken in te sturen als je niet aan alle voorwaarden voldoet, er wordt geen uitzondering gemaakt. Ook een te late of incomplete inzending van de stukken wordt niet geaccepteerd. Indien er sprake is van een medehuurder (gezamenlijke inschrijving bij WoningNet voor sociale huur), dan ben je verplicht van beide personen bewijsstukken aan te leveren. De ingezonden bewijsstukken worden gecontroleerd en beoordeeld vanaf de eerste werkdag na de bezichtiging. Je ontvangt daarna binnen enkele werkdagen bericht.

Stuur de volgende verplichte bewijsstukken naar bewijsstukken(at)jebber.nl, uiterlijk de eerste werkdag na de bezichtiging voor 09:00 uur

 BewijsstukkenToelichting
1. Persoonsgegevens Klik hier voor de template, alleen als pdf indienen.
2.Uittreksel uit het diplomaregisterOnline te verkrijgen via DUO. Dit diploma mag niet langer dan 5 jaar geleden zijn behaald. GEEN certificaten. (Peildatum is de publicatiedatum van de woning.)
3.Recente verhuurdersverklaringNiet ouder dan 2 maanden en waarin tenminste is aangegeven dat de huur op tijd wordt betaald en dat er geen betalingsachterstanden zijn.
4.Recente inkomensverklaring 2018Online te verkrijgen via de Belastingdienst, OOK AANLEVEREN ALS DEZE NIET PASSEND IS.
In geval van loondienst
5.Meest recente loonstrook1 maandstrook of 4 weekstroken
Indien zelfstandige
5.Uittreksel Kamer van Koophandel
6.Meest recente aangifte inkomstenbelasting
7.Winst- en verliesrekening 2018Opgesteld door een onafhankelijke boekhouder.
Voldoet je inkomen op je inkomensverklaring niet aan de inkomensnorm? Dan kijken wij ook naar je huidige inkomen. Om jouw dossier compleet te maken hebben wij de inkomensverklaring, ondanks dat deze niet aan de inkomensnorm voldoet, wel nodig.

Aanleverinstructies

  • Vermeld in het ‘onderwerp’ van je e-mailbericht voor welk adres je bewijsstukken inlevert.
  • Vermeld in je bericht(en) altijd je voor- en achternaam en het adres van de woning waar je op hebt gereageerd.
  • Vermeld altijd in de bestandsnaam jouw achternaam en de inhoud van het bestand (bijv. 1. Jansen- persoonsgegevens).
  • Ben je op dit moment niet werkzaam, geef bij het opsturen van de bewijsstukken aan dat je om die reden geen recente loonstrook kan aanleveren.
  • Heb je geen verhuurdersverklaring omdat je de afgelopen twee jaar niet zelfstandig een woonruimte hebt gehuurd (of bijv. omdat je nog thuis woont), geef dan bij het opsturen van de bewijsstukken aan waarom je geen verhuurdersverklaring kan aanleveren.
  • Als je bestanden via Hotmail verstuurt, maak dan alsjeblieft geen gebruik van OneDrive maar voeg de bestanden toe als bijlage bij je mailbericht (niet meer dan 7 MB).
  • Maak bij een overschrijding van 7 MB’s aan bijlage gebruik van bijv. WeTransfer.
  • Alleen scans zijn toegestaan, geen foto’s.