Q & A

|Q & A

Staat je vraag er niet bij? Stel ons een vraag met het contactformulier en je ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord.

Om starters in Utrecht meer kansen te geven op de woningmarkt.

Jebber is een dochteronderneming van Stichting Studenten Huisvesting te Utrecht (SSH).

Doorstroming op de woningmarkt bevorderen, bijv. door doorstroming van reeds afgestudeerden vanuit studentenkamers. De vraag naar starterswoningen in Utrecht is groot en zal naar verwachting blijven groeien. Om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen biedt Jebber woningen die aansluiten bij de wensen van de starter.

Jebber is opgericht om starters in Utrecht meer kansen te geven op de woningmarkt. Jebber verstaat onder starters “mensen die niet langer dan vijf jaar geleden hun hoogst genoten opleiding hebben afgerond”. Dat betekent dat je niet meer studeert en dat je een serieuze baan hebt of daarnaar op zoek bent.

Kijk op “Jij en Jebber” voor informatie over de doelgroep, inkomen, passend toewijzen, huishouden en leeftijd.

Uitgangspunten van Jebber zijn haar (toekomstig) woningaanbod – voorlopig gericht op huurwoningen (sociale huur en vrije sectorhuur) – op een eerlijke manier aan starters te verhuren èn actief zoekende starters zo snel mogelijk in aanmerking te laten komen voor een starterswoning. Daarom gaat Jebber vooralsnog uit van loting en niet van wachtlijsten. Loting van sociale huurwoningen wijkt echter af van de bestaande overheidsregels die gelden binnen de gemeente Utrecht. De gemeenteraad heeft in maart 2013 voor de urgente doelgroep “starters” een afwijkend besluit genomen. Voor Jebber houdt dat in dat haar starterswoningen mogen worden verloot.

Jebber kondigt de start van de verhuur van een vrijgekomen woning of de start van de verhuur van een nieuwbouwproject aan per mail aan alle bij Jebber aangemelde starters. Op dat moment is de verhuurinformatie (over woning, huurprijs, servicekosten etc.) over de desbetreffende woning(en) digitaal beschikbaar, vermelden we de reactieperiode en geven we de (project)voorwaarden aan die gelden om voor de desbetreffende woning in aanmerking te komen. Tot die tijd is algemene informatie beschikbaar op onze projectpagina’s.

Op de pagina “Woningaanbod” vind je het actuele aanbod. Is er op dit moment geen aanbod of wacht je liever een andere woning of nieuwbouw af?
Meld je dan hier aan om automatisch bericht te ontvangen over een vrijgekomen woning of de start van de verhuur van een nieuwbouwproject. Aanmelden is kosteloos en vrijblijvend.

Op de pagina “Woningaanbod” vind je het actuele aanbod. Is er op dit moment geen aanbod of wacht je liever een andere woning of nieuwbouw af?
Meld je hier aan om automatisch bericht ontvangen over een vrijgekomen woning of de start van de verhuur van een nieuwbouwproject. Aanmelden is kosteloos.

Op de pagina “Projecten” vind je informatie over het woningaanbod dat in gebruik is en het toekomstig aanbod, dat in aanbouw of nog in ontwikkeling is.

Sinds 1 januari 2016 zorgt de overheid ervoor dat mensen met de laagste inkomens niet een voor hen te dure woning kunnen huren. En andersom geldt hetzelfde: huishoudens met een hoger inkomen mogen niet meer terechtkomen in een goedkope huurwoning. Dat heet “passend toewijzen”. Verhuurders zijn verplicht om zich aan deze toewijzingsregels te houden.

Op welke woning mag je reageren?

Sociale huur

samenstelling huishouden¹(gezamenlijk) bruto jaarinkomennetto huurprijs per maand²aanvraag huurtoeslag mogelijk³
1 persoon€ 15.000 tot max. € 22.700max. € 607,46ja
2 personen€ 23.000 tot max. € 30.825max. € 607,46ja
1 persoonvan € 22.700 tot max. € 38.035van min. € 607,46 tot max. € 720,42nee
2 personenvan € 30.825 tot max. € 38.035van min. € 607,46 tot max. € 720,42nee
Een inschrijving bij WoningNet en het verkrijgen van een huisvestingsvergunning is bij sociale huur verplicht.

Vrije sector

samenstelling huishouden¹(gezamenlijk) bruto jaarinkomennetto huurprijs per maand²aanvraag huurtoeslag mogelijk³
1-2 personenmin. € 38.035 tot max. € 80.000min. € 720,42nee
Een inschrijving bij WoningNet en het verkrijgen van een huisvestingsvergunning is bij vrije sector niet nodig.

Voor alle genoemde bedragen geldt het prijspeil van 2019. De overheid stelt deze bedragen elk jaar in januari bij.
¹ Bij Jebber kan de samenstelling van het huishouden uit maximaal 2 personen van (beiden) minimaal 18 jaar bestaan. Voorrang hebben kandidaten in de leeftijd t/m 30 jaar.
² Kale huurprijs, dus exclusief eventuele service- en bijkomende kosten.
³ Huurtoeslag en de hoogte daarvan wordt door de overheid toegekend en is inkomens- en leeftijdsafhankelijk. De inkomensgrenzen (zie kolom 2) geven aan wat het maximale inkomen van een huishouden mag bedragen om in aanmerking te kunnen komen voor huurtoeslag.

De uitvoering van het woonruimteverdeelsysteem van sociale huurwoningen is in handen van WoningNet. Om te kunnen reageren op ons toekomstig aanbod van sociale huurwoningen is het van belang dat je, naast je inschrijving bij Jebber, bij WoningNet staat ingeschreven als woningzoekende in de regio Utrecht.

Voor huurwoningen in de vrije sector is inschrijving bij WoningNet niet noodzakelijk. Jouw inkomen kan echter altijd veranderen en daarom is het belangrijk dat je zelf de afweging maakt of inschrijven bij WoningNet voor jou zinvol is.

Aan de inschrijving bij WoningNet zijn kosten verbonden. Daarnaast brengt WoningNet jaarlijks kosten in rekening voor het verlengen van je inschrijving.
Klik hier om direct naar de website van WoningNet te gaan.

In de Regio Utrecht is een huisvestingsvergunning verplicht bij sociale huurwoningen. Klik hier voor meer informatie over de huisvestingsvergunning. De controle is in handen van WoningNet. Je dient daarom als woningzoekende in de regio Utrecht ingeschreven te staan bij WoningNet.

Als de hoogte van de huur zich onevenredig verhoudt tot je inkomen, kom je mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag. Via de Belastingdienst krijg je dan een tegemoetkoming in je woonlasten. Huurtoeslag kun je aanvragen wanneer de kale huur binnen de grenzen ligt die door de overheid zijn vastgesteld. Op www.toeslagen.nl vind je meer informatie, kun je een proefberekening maken van de hoogte van je huurtoeslag en is het aanvraagprogramma te downloaden. Voor meer informatie bel je met de BelastingTelefoon 0800 – 0543. Zie ook “Passend toewijzen”.

Inmiddels geen woningzoekende meer? In elke mailing met woningaanbod heb je de gelegenheid je af te melden.

 

Jebber verwerft locaties in Utrecht waar we starterswoningen ontwikkelen, soms in combinatie met commerciële ruimtes. Het concept van Jebber gaat om woning èn woonomgeving. Dichtbij dagelijkse voorzieningen, zoals de supermarkt en horeca; de invulling van de omgeving verschilt per locatie, mede afhankelijk van de startersbehoeften. Op dit moment heeft Jebber geen aanbod in bedrijfsonroerendgoed.